Avcılar Avukat

Avcılar avukat olarak hukuk büromuz, miras ve mirasa dair olan tüm işlem ve davalarda görev yapmaktadır.

Avcılar Avukat

Avcılar avukat olarak hukuk büromuz, miras ve mirasa dair olan tüm işlem ve davalarda görev yapmaktadır.

Miras hukuku, ölüm ya da gaiplik durumlarında kişinin mirasının nasıl pay edileceğini düzenlemektedir. Türk Medeni Kanunları ölçütlerine göre, miras bırakanın ölümünden sonra miras paylaşımı, zümre sistemine göre yapılmaktadır. (Bakınız: zümre sistemi)

Miras, kişinin ölümünden sonra tüm malvarlığının mirasçılara geçmesi işlemi olmaktadır. Buna göre mirasın intikalinde kişinin mevcut malvarlığı ile borçları da mirasçılara geçmektedir. Miras hukuku ise; kişinin mirasının hangi şartlarda geçeceğiyle ilgilenir.

Miras Davaları

Miras davaları, mirasçılar arasında olabileceği gibi, tek bir kişinin de mirası istememesi gibi durumlarda da olabilir. Esenyurt Avukat olarak, bu davaların içeriğindeki konuları maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )
 • Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası
 • Terekenin Tespiti Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • Tenkis Davası
 • Denkleştirme Davası
 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları
 • Muris Muvazaası Davaları
 • Miras Nedeniyle İstihkak Davası
 • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları
 • Tapu intikal davaları
 • Vasiyetname

Miras Davaları Süresi

Miras davaları süresi, davanın konusuna ve diğer etkenlerine göre değişiklik göstermektedir. Büyükçekmece Avukat olarak belirtmemiz gerekir ki; bu davalarda Kanun koyucu avukat ile çalışma zorunluluğu belirten bir madde düzenlememiştir. Fakat davaların içeriğindeki sistemsel farklılıkları ve değişebilen Kanun maddelerini de göz önünde bulunduracak olursak, avukat dava sürecinizdeki hak kaybını engellemekle yükümlü hukuk insanıdır diyebiliriz.

Miras davalarının sonuçlanması için alanında uzman Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz. Davanın türü, hangi yer mahkemesinde açılacağı, davanın açıldığı mahkemenin iş yükü, bireyin bir miras hukuku avukatı ile çalışıp çalışmadığı gibi hususlar dava süresinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için davaların ortalama olarak 2-3 yıl süreceğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Fakat belirtmek gerekir ki; miras davası avukatı ile çalışmak dava sürecinin hızlanmasında etkili olacaktır. Örneğin dava süresi 1 yıla kadar inebilecektir. Zira miras hukuku avukatı açılacak dava türü hakkında bilgili, tecrübe sahibi olacaktır. Bu anlamda hukuki prosedürlere çok daha uygun olarak işlemleri ilerletecek ve belgelerin eksik ya da yanlış olması gibi süreci uzatacak ya da davanın riske girmesine (Hak kaybı yaşanması, davanın reddi vb.) sebep olacak işlemlerin varlığını engelleyecektir. Davalarınız hakkında detaylı bilgi için Avcılar Avukat, Esenyurt Avukat ve Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 18:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER