Tercüme Sektörünün Önemi

Tercüme Sektörünün Önemi

Tercüme Sektörünün Önemi

Tercüme (veya çeviri), bir dildeki içeriği başka bir dile aktarmak anlamına gelir. Yaygın tercüme dilleri Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe olmakla beraber Çince, İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi birçok dilde tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Tercüme yapabilmek için bir dili çok iyi bilmek tek başına yeterli değildir. Kaynak dil ve çeviri yapılacak dil arasındaki kültürel farklara hâkim olmak, farklı deyimleri ve bunların karşılıklarını bilmek gereklidir. Buna ek olarak tercümede ana metne bağlı kalmak son derece önemlidir. Çevirmen, kaynak dildeki metni değiştirme yapmadan ve anlamı değiştirmeden çeviri diline aktarmalıdır.

Tercüme yapılan tüm alanlarındaki terminolojiyi bilmek ve bu alandaki yenilikleri takip etmek son derece kapsamlı bir bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle çeviri yapılacak metnin o alanda uzmanlaşmış tercümanlar tarafından çevrilmesi gerekir. Profesyonel tercüme için Çevirimvar online çeviri bürosu doğru bir adres olacaktır.

Tercüme Alanları

Tercüme alanları genel olarak sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılabilir. Sözlü tercümede diyalog çevirisi, ardıl çeviri ve simultane çeviri yer alır. Örneğin konferans tercümanlığı sözlü çeviri alanına aittir. Yazılı tercüme ise başta hukuki ve tıbbi olmak üzere akademik çeviri, edebi çeviri ve teknik çeviriden oluşmaktadır. Teknik çeviri kendi içinde inşaat, otomotiv ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerin tercümesini içerir.

Hukuki Tercüme

Yazılı tercümeye en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri hukuki tercümedir. Hukuki tercüme gerektiren başlıca kaynaklar; sözleşmeler, icra dosyaları, mahkeme kararları ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.

Hukuki tercümede kaynak dilin ve çeviri yapılacak dilin hukuk sistemlerine hâkim olmak önemlidir. Bunun yanında çevirmenin terminolojiye hâkim olması önemlidir. Hukuki tercüme yapan bir çevirmen, çevrilen metnin anlamını değiştirmemeli, metni birebir aynı anlama gelecek şekilde çevirmelidir. Bunun nedeni, bu alandaki metinlerin anlam değişimi konusunda hassas olmasıdır. Örneğin “ve”, “veya”, “ya da” bağlaçlarının yanlış kullanımı çok farklı hukuki sonuçlara yol açmaktadır.

Tıbbi Tercüme

Tercümeye en çok ihtiyaç duyulan başlıca tercüme alanlarından diğeri ise tıbbi tercümedir. Tıbbi tercümenin yapıldığı başlıca kaynaklar arasında tıbbi araştırmalar, tıp alanındaki akademik makaleler, raporlar, prospektüsler, medikal araçların kullanım kılavuzları ve reçeteler yer alır. Bu alandaki tercümelere genellikle hastaneler, ilaç firmaları ve tıp alanında çalışan akademisyenler ihtiyaç duymaktadır.

Tıbbi tercüme kimler tarafından yapılır? Tıp eğitimi almış ve çeviride uzmanlaşmış kişiler veya Çeviribilim mezunu olup tıbbi çeviri üzerine uzmanlaşan kişiler tıbbi tercüme yapmaktadır.

Tıbbi tercümede çevirmenin yalnızca dil becerisine sahip olması yeterli değildir. Bu alanda çalışacak olan çevirmenlerin medikal terminolojiye hâkim olması ve kullanılan kısaltmaları bilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra Yunanca ve Latince kelimelere ve bunların köklerine hâkim olmak da önemlidir. Tercümanın tıp alanındaki gelişmeleri ve güncel tedavi yöntemlerini takip ediyor olması gerekir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER