KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

Kanunun amacı kimsenin talebi olmadan bilgilerinin kaydedilmemesi ve başkasıyla paylaşılmamasını amaçlamaktadır.  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok alanda ilerleme kaydedilmiştir. Günümüzde bilgisayarla birçok işlem gerçekleştirilmekte ve bilgisayarın veri işleme hızı artmakta ve bilgiye kolaylıkla ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra veri depolama ve kaydetme hızları da doğru orantılı olarak artmaktadır.  İnsan odaklı işletmelerde, bilgisayarlar veri depolamak için kullanılır. Hem müşterilerin hem de çalışanların kişisel bilgileri veritabanlarında saklanır. Ancak bugün, Kişisel veriler çok değerlidir ve yasa koyucu tarafından bu verilerin depolanması ve korunmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak adlandırılan 6698 sayılı Kanun, veri işleme ve depolama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşların kontrol altına alınmasını sağlar. Bu şekilde, kişisel verilerini belirli bir amaç için paylaşan insanlar, bu bilgilerin güvenli olduğunu bilir ve izin vermedikçe üçüncü taraflarca paylaşılmayacağından da emin olur. Ayrıca, insanlar kişisel verilerinin istenildiği zaman silinmesini ed karşı taraftan isteyebilirler.

İŞLEMLER KİMLER TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

Sistemin tanıtımı ve VERBİS sistemine kayıt işlemlerinde çeşitli kuruluşlar çalışmalar yapmakta olup kanunlar hakkında esas danışmanlık görevi olan avukatlardan da destek alınması tavsiye olunmaktadır. Aksi halde yanlış yapılan uygulamalardan ve işlemlerden dolayı kurul tarafından cezai müeyyide ile karşı karşıya kalınabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI NEDİR

Hiç kimse, kişilerin rızası olmadan kişisel verilere erişemez veya kaydedemez (yasada öngörülen istisnai durumlar hariç). Bu, kanunun temel amacıdır ve verilerin yasalara uygun olarak kaydedilmesini ve saklanmasını mümkün kılar. Örneğin, bir kayıt işlemi sırasında kişisel verileri rıza ile işleyecek ve güvenli saklamadan kim sorumlu olacak. Veri Sorumlusu olarak adlandırılan kişi, işleme alınırken ne yapacağına ve hangi yaptırımla karşılaşılacağına dikkat edecektir. Verilerden sorumlu kişinin yasal sorumluluklarına ek olarak, VERBIS sistemine kayıt şartı ve koşulları gibi hükümler de dahil edilmiştir. Diğer birçok konu Yasa kapsamındadır ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu, verileri daha güvenilir bir şekilde işlemeyi, kaydetmeyi veya paylaşmayı amaçlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KİMLERİ İLGİLENDİRİR?

Ayrıca, tüm toplumun konusu olan VERBIS'e kayıt yaptırmak için belirli şartları olan işletmeler için de zorunludur. Ana zorunlu kayıt olacaklar aşağıdaki gibidir;

• 50'den fazla çalışanı olalar,

• Yıllık bilançosu 25 milyondan fazla olan işletmeler,

• Başlıca faaliyeti Özel Veri İşleme olan İşletmeler,

50 çalışanın değerlendirilmesinde bu sayı 12 ayın 7 ayında aşılmalıdır. Bilançoda, varlık veya borçların toplamı belirtilen sayıyı geçmelidir. Özel Nitelikli bilgiler; ırk, etnik köken, politik düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek kurma, kuruluş veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, ceza hükümleri ve güvenlik önlemleri ve biyometrik ve genetik verilere ilişkin veriler.

Yukarıdaki koşullardan en az birini karşılayan gerçek veya tüzel kişilerin kayıt altına alınması zorunludur. Diğer kişilerin VERBIS sistemine kaydolmasına gerek yoktur.

Kaynak : Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER