Çin'in yeniden canlanmasında Taiwan da yer alacak

Cumhurbaşkanı Xi Jinping Taiwanlı Soydaşlara Mesaj adlı belgenin yayınlanmasının 40. yıldönümü dolayısıyla bugün düzenlenen anma toplantısında bir konuşma yaptı.

Çin'in yeniden canlanmasında Taiwan da yer alacak

Xi, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin son 70 yıldaki gelişme tarihini değerlendirerek, yeni dönemde bu ilişkilerin barışçı şekilde geliştirilmesi ve vatanın barışçı birleşmesinin ilerletilmesi için 5 öneri ortaya koydu.

"Çin mutlaka birleşecek"

Çin'in mutlaka birleştirilmesi gerektiğine ve bu birleşmenin mutlaka gerçekleşeceğine işaret eden Xi Jinping, Çin milletinin yeniden kalkınmasında Taiwan'ın mutlaka yer alacağını, Çin'in birleşmesinin dünya ülkelerine daha fazla kalkınma fırsatları sunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi'nin konuşması, barışçı birleşme niyetinin beyanı olmanın yanı sıra, sözde "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyen az sayıda ayrılıkçıya ve Çin'in iç işlerine müdahale fırsatı kollayan yabancı güçlere karşı ciddi bir uyarı olarak yorumlanıyor.

Çin'de iktidar partisi ve hükümet, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada ısrarlıdır. Xi'nin konuşması, yeni dönemde Çin'in birleşmesi için temel bir referans sağlamıştır.

Taiwanlı Soydaşlara Mesaj belgesi, 40 yıl önce Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi tarafından yayımlandı.

O dönem Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'deki tüm meşru haklarına kavuşmuştu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu uluslararası toplumda genel kabul görmüştü. Taiwanlı Soydaşlara Mesaj belgesinde Tek Çin ilkesi vurgulandı, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında askeri zıtlaşmalara son verilmesi, serbest posta iletişimi, ticaret ve ulaşım bağının kurulması gibi öneriler ileri sürüldü. Mesajın yayınlanmasının ardından iki yaka arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

Değişmez ve sarsılmaz ilkeler

Cumhurbaşkanı Xi konuşmasında 70 yıldır Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında serbest posta iletişimi, ticaret ve ulaşımın yanı sıra, Tek Çin ilkesini vurgulayan 1992 Mutabakatı temelinde yapılan müzakereler, Taiwan sorununa barışçı çözümle ilgili öneriler, uluslararası toplumun anlayışı ve desteği ile bölücülerle mücadele gibi alanlardaki ilerlemeleri özetledi.

Xi, iki sarsılmaz noktaya dikkat çekti; birincisi Taiwan'ın Çin'in bir parçası ve iki yakanın Tek Çin'e ait olduğu gerçeği. İkincisi, iki yakadaki soydaşların Çin ailesinin mensupları olduğu ve aralarındaki kan bağını ve duygusal bağları hiç kimsenin sarsamayacağı gerçeği.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuşmasında 2 engellenemez eğilime de dikkat çekti; buna göre Taiwan Boğazı bölgesinde barış ve istikrarı, boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin ilerleme eğilimini hiç kimse ve hiç bir güç engelleyemez! Çin milletinin güçlenmesi, yeniden kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve iki yakanın birleşmesi eğilimini de kimse engelleyemez!

40 yıl önce, Taiwan ekonomisi hızla yükseliyordu ve ana kesimden daha ilerideydi. 40 yıl sonra anakesim dünyanın ikinci ekonomisi haline geldi ve Taiwan'ın en büyük ticaret dostu, ihracat pazarı ve en önemli yatırım hedefi oldu. Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında "bir gün yaşam döngüsü" oluşturularak, iki yakanın ekonomik gelişmesi arasındaki entegrasyon derinleşti. Halkın kazanma hissi yükseltildi.

2018 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar, iki yakanın ticaret hacmi ilk kez 200 milyar ABD Doları'nı aştı, bu sayı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Taiwan'dan ana kesime gelen kişi sayısı 5 milyon 620 bine ulaştı ve bu sayı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. Bunun yanı sıra, daha fazla ülke Taiwan'la sözde "diplomatik ilişkileri" keserek Çin Halk Cumhuriyeti'yle diplomatik ilişki kurdu. Tek Çin ilkesi uluslararası toplumda kök saldı.

Xi'den 5 öneri

40 yıl önceyle kıyaslandığında, iki yakanın barışçıl bir şekilde birleşmesi için yurt iç ve dış koşullar daha da olgunlaştı. Bu durumda yeni siyasi zekayla bu sürecin yürütülmesi gerekiyor.

Xi Jinping konuşmada, tarihi eğilimler, milli çıkarlar ve halkın isteğine dayanarak beş öneri öne sürdü:

-El ele vererek ulusun yeniden canlandırılması ve barışçıl birleşme hedefine ulaşılması;

-Taiwan meselesi için iki sistemli planın araştırılması ve ülkeyi barışçı birleştirme yollarının zenginleştirilmesi;

-Tek Çin ilkesinde ısrar edilmesi ve barışçı birleşmenin ön görüşünün korunması;

-İki yaka arasındaki kaynaşmanın derinleştirilmesi ve barışçı birleşme temelinin güçlendirilmesi;

-Soydaşların ruhsal uyumunun sağlanması ve barışçı birleşme kimliğinin geliştirilmesi.

Söz konusu politik öneriler, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin ortaya koyduğu iki yaka ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkeyi barışçı yollarla birleştirme düşünceleriyle uyumlu olarak, yeni duruma göre düşünceleri zenginleştirdi ve geliştirdi. Bu politik öneriler, yeni dönemde Çin ulusunun yeniden canlandırılması ve barışçı yollarla birleşmesini yürütmek için büyük siyasi destek oluşturdu.

Taiwan halkı da reformun nimetlerinden faydalanmalı

Beş öneride yer alan "Çinliler kendi vatandaşlarını vurmamalı", "Çinliler kendi vatandaşlarına yardım etmeli" gibi sözler, iki yaka arasındaki ekonomik işbirliğinin kurumsallaştırılması, iki yaka arasında ortak piyasaların yaratılması gibi çağrılar, Taiwanlı soydaşlara yönelik iyi niyetleri yansıtarak onların ana kesimdeki reform ve dışa açılmanın getirdiği fırsatları paylaşması arzusunu ortaya getirdi.

"Barışçı birleşme" ve "bir ülke iki sistem" ilkelerinin Çin'in birleştirilmesi için en iyi yöntem olduğuna vurgu yapılan beş öneride, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki partiler ve çevrelerin demokratik istişare yapmak için temsilciler seçerek barışçı gelişme için kurumsallaşmış düzenleme yapılması çağrısında bulunuldu. Bu, ana kesiminin eşit bir istişare yapmadaki içtenliğini yansıtıyor.

Beş politikada, Çin'in çeşitli biçimlerdeki Taiwan bağımsızlığı girişimlerine izin vermeyeceğine, güç kullanımından vazgeçme sözünde bulunmayacağına ve dış güçlerin müdahalesi ve bağımsızlık yanlısı az sayıdaki ayrılıkçıları ve ayrılıkçı faaliyetleri hedef alan gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutacağına vurgu yapıldı. Bu, ana kesimin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma iradesi ve kararlılığının yansımasıdır.

40 yıllık reform ve açılmayı takiben Çin yeni bir döneme girdi. Çin, hedeflediği ulusal canlanmaya, tarihin herhangi bir döneminden daha yakındır, iki yakanın barışçı birleşme sürecini hızlandırmak için daha fazla elverişli koşul oluşmuştur.

Günümüzde Çinliler, tüm gücüyle koşup rüyasını gerçekleştirmek için çabalıyor. Büyük Çin ailesinin bir parçası olan Taiwanlı soydaşların bu çabanın dışında kalması düşünülmez. Taiwanlı soydaşlar elbette bu süreçte yer alacak, zengin ve güzel bir yaşam için gayret gösterecekler.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşmasında yer verdiği gibi, Taiwan'ın geleceği ülkenin birleşmesine, Taiwanlı soydaşların mutluluğu milletin ulu rönesansına bağlıdır. Milletin güçsüzlüğünden ve krizlerden kaynaklanan Taiwan sorunu, Çin'in yeniden şahlanmasıyla son bulacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER