Alacağın Devri Nedir?

Alacağın Devri Nedir?

Alacağın Devri Nedir?

Alacağın devri, bir kişinin mevcut alacağının üçüncü bir kişiye devretmesine denir. Alacaklı ve alacağı devralan üçüncü kişi ile borçlunun rızasına ihtiyaç olmadan gerçekleştirilir. Yapılacak temlik sözleşmesi ile devreden alacaklı borcun istifasını talep edemeyerek bu hak üçüncü kişiye geçebilir.

Yazılı şekilde yapılması gerekilen alacağın devri sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadığı takdirde işlem gerçekleşmemiş olur. Temlik nedir, ne anlama geliyor, dersek temlik hukuki işlemin adıdır. Bir mülkü başka birine devretme işlemidir. Alacağın temliki üç çeşide ayrılır. Bunlar kanuni, kazai ve iradi temlik olarak adlandırılır.

Alacağın Devrinin Şartları?

Alacağın devri temlik sözleşmesi ile yapılır. Bu sözleşme içerisinde tarafların karşılıklı uygun beyanlarına ihtiyaç vardır. Temlik nedir ve nasıl yapılır, sorusuna da geçerli olmayan borç üzerinden temlik yapılamaz, diyerek cevap vermiş oluyoruz. Alacağın temliki için sözleşme ve işin niteliği engel olmayarak alacağın temlikinin geçerli olabilmesi için yazılı bir temlik sözleşmesi yapılmış olması şarttır.

Yazılı şekil şartı için gerekli olan yazılı temlik sözleşmesi ile işlemler gerçekleştirilir. Alacağın devredilmesi durumunda alacağa bağlı olan haklar devralana geçer. Devredenin kişiliğini kapsayan öncelik hakları alacağın devrinin kapsamı dışında kalır.

Alacağın Devrinin Sonuçları

Devir olgusunun borçluya bildirilmesi, alacaklısını halen daha alacaklı görmemesi için büyük önem taşımaktadır. Böyle bir durumda borcun kime kalacağı bilinmez ise borçlu kime ait olduğu bilinmeyen borcunu, hâkim tarafından karar verilerek tevdi mahalline ödeyerek borcunu bitirebilir. Bu alanda temlik nedir, dersek her zaman karşımıza çıktığı gibi mülkün devrinin yapılma işlemidir.

Alacağın tamamının devredilmesi halinde alacaklı borç ilişkisinin tarafından çıkarak devralan üçüncü kişi, alacağa ve buna bağlı kalınan haklara da sahip olabilir. Üçüncü kişi alacağı devraldığında, borçluya karşı bunu devraldığını kanıtlamalıdır. Kanıt içeren belge ve dosyaların gerekli olması ispatı kolaylaştırır. Alacaklı, devralan kişiye alacak senedi ve çeşitli belgeleri ile kanıtlarını toplayarak alacağını kabul ettirmek için gerekenleri yapmalıdır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER