Buhar Türbini Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Buhar Türbini Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Buhar Türbini Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İnsanoğlu yaşadığı dünyayı değiştirebilmek, geliştirebilmek ve hayatı daha ergonomik ve yaşanabilir bir hale getirmek için bir takım icatlarda bulunmuştur. Bunlardan biri de enerji kaynağı olarak görülen santrallerdir. Özellikle sanayi devriminden sonra ivme kazanan farklı enerji kaynakları bulma arayışı, bu uğurda yapılan yeni icatları da beraberinde getirir. Bu icatlardan biri yüksek oranda enerji üretimi hedefleyen santrallerdir.

Santraller, Santral Çeşitleri

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanoğlunun rüzgâr, güneş ve buhar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretmiş oldukları enerji üretimi sistemleri santral olarak adlandırılır. Santraller temelde elektrik üretimi amacıyla işlev görür.  Enerji üretimi işlemini gerçekleştirebilmek için, kullandığı kaynağa bağlı olarak santraller termik santral, hidroelektrik santrali, nükleer santral gibi isimler alır. Bunun yanı sıra, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji ile işlevini yerine getiren santraller de bulunmaktadır. 

Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretebilmek için barajlarda biriktirilmiş sulardan, termik santral sistemlerinde yanma işlemi sonucunda ortaya çıkan enerjiden (Yanma işlemini gerçekleştirmek için kömürden, petrol ve ya doğal gazdan yararlanılır.), nükleer santrallerde ise atomların parçalanması işlemi ile ortaya çıkacak olan enerjiden faydalanılmaktadır.

Santral sistemlerinde söz konusu enerji üretimi işleminin gerçekleştirilebilmesi için ise, tribün ve jeneratör adı verilen iki temel sistemden yararlanılır.  Türbinin temel görevi, basit bir anlatımla, jeneratörden aldığı enerji ile sistemin işlemesini sağlamaktır. Farklı santral türlerinde kullanılan enerji ve buna bağlı olarak, sistemin işlemesi değişkenlik gösterdiğinden,  yani termik santral sistemlerinde, hidroelektrik santrallerinde ve diğer tüm tür santral tiplerinde, doğal olarak türbinlerin çalışma mantığı da değişkenlik gösterecektir.

Buhar Türbini Nedir?

Buhar türbini, yüksek basınç altında olan sıvının buhara dönüşmesi ile birlikte oluşan buharın, mekanik bir takım sistemler aracılığı ile enerjiye dönüştürüldüğü mekanizmalardır. İngiliz mühendis Charles Paron tarafından sanayi devrimi sonrasındaki süreçte, enerji kaynaklarından yararlanarak maksimum enerji üretimi sağlayabilmek amacıyla kurulan santrallerde kullanılmak üzere, üretilen buhar türbinleri, günümüzde dünyada ve ülkemizde söz konusu alanlarda yaygın olarak kullanılmakta ve maksimum enerji üretimi gerçekleştirmektedir. Ağırlıklı olarak elektrik santrallerinde kullanılsa da, termik santral sistemleri içerisinde ve diğer tüm santral sistemlerinde yer almaktadır.

Buhar tribünleri sistemleri içerisinde bulunan en önemli kısımlardan biri de sistemde yer alan mildir. Bu milin adı rotordur ve koruyucu bir kılıf içerisinde yer alır. Buharın depolandığı kazan içerisinden gelen buhar, bu silindir içerisinden geçer, basıncın etkisiyle hızlı bir buhar kütlesi haline dönüşür. Bu kütle, rotor üzerinde yer alan kanatlara çarparak buharın çıkışı engellenir ve enerji üretimi gerçekleştirilmiş olur.

Buhar Türbini Çeşitleri

Buhar tribünleri; Yoğunlaştırıcı buhar türbini ve yoğunlaştırıcısız buhar türbini çeşitleri olmak üzere işlevine göre iki farklı türe ayrılır. Bu türler yoğunlaştırıcı buhar tribünler ve yoğunlaştırıcısız buhar türbinleridir.

Yoğunlaştırıcı türbinlerden çıkan buhar,  soğumak üzere bir yoğunlaştırıcı hazne içerisine yönlendirilir. Bu işlem sonucunda buhar soğuyarak su halini alır. Bu işlemin yapılmasında hedeflenen vakum ortamı sağlanmasıdır. Vakum ortamı, buharın tribün içeresinde püskürmesi amacıyla kullanılmaktadır. Suya dönüşen buhar kazan içerisine pompalanarak, kazanda tekrar buhar haline gelmesi hedeflenir.

Yoğunlaştırıcısız buhar tribünlerinden üretilen enerji ise, ağırlıklı olarak sanayi işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ve çok katlı binaların ısıtılması işleminde kaynak enerji olarak kullanılmaktadır.

Teknoloji değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu anlamda icadı gerçekleştirilecek olan yeni enerji üretim santraller söz konusu olacaktır. Ancak günümüz sistemleri ve teknolojileri temel alındığında, santrallerin işlevini yerine getirebilmesi için buhar tribünleri, söz konusu sitemlerden bağımsız düşünülemez.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER